אודות

החברה למתנ"סים

היא הארגון החברתי המוביל בישראל שייעודו בניית קהילות מקומיות ברשת ארצית, התורמות לעיצוב חברה חסונה ומתקדמת תכניות החברה מאפשרות לכל חבר להיות ולהרגיש משמעותי ושייך.

ערכי החברה למתנ"סים

  • נגישות והשתלבות
  • התנדבות ומעורבות חברתית
  • זהות ושייכות קהילתית

החברה למתנ"סים פועלת ברשת ארצית של כ 1000 מרכזים קהילתיים, המשרתים מיליוני תושבים ביותר מ- 160 רשויות מכל המגזרים והאוכלוסיות בחברה הישראלית.

נגישות והשתלבות לאנשים עם מוגבלות

החברה למתנ"סים חרטה על דגלה מחויבות להשתתפות והשתלבות של אנשים עם מוגבלות בכל פעולותיה. מתוך כך, החברה למתנ"סים, קיבלה על עצמה להטמיע תפיסת נגישות מכלילה בתרבות הארגון ובקרב כל אחד מעובדיה.

תחום הנגישות הנו חלק מהמחלקה לנגישות והשתלבות אשר מובילה:

  • רכישת ערכי צדק חברת, כבוד ושוויון בקהילה.
  • קידום מרחב קהילתי נגיש ומאפשר, שבו יכולים כל אדם וקבוצה להשתתף ולהשפיע.
  • מתן מענים מגוונים והוגנים המשקפים את הנכסים של הפרט והקבוצה וצרכיהם.

המחלקה לנגישות והשתלבות מפתחת ומכשירה אנשי צוות בארגון ובמרכזים הקהילתיים, תוך התחברות לצורכי השטח, תפיסה ושיטות להדרכה ולהטמעת ערך הכבוד בין פרטים ובין קבוצות בקהילה. ולהשתתפות כל אדם וקבוצה באפיקי דיאלוג ולמידה, השפעה, השתתפות, ביטוי והתפתחות בקהילה ובמרכז הקהילתי.

תוכניות נגישות

מסבירנים

מסבירנים
קבוצת פעילים ארצית המורכבת מאנשים עם מוגבלות המעבירה הדרכות נגישות והסברות לקהלים מגוונים. הזדמנות לפגוש את האדם מעבר למגבלה. 

שום דבר עלינו בלעדינו

"שום דבר עלינו בלעדינו!" (באנגלית ״Nothing about us without us״) היא סיסמה המעבירה את הרעיון כי מדיניות צריכה להיקבע תוך השתתפות ישירה של חברי הקבוצה המושפעים על ידה. הסלוגן מתייחס בעיקר לקביעת מדיניות הרלוונטית לקבוצות מודרות (למשל: מדיניות בנושאי עוני, מיעוטים, אנשים עם מוגבלות, נשים ועוד) שלעיתים קרובות נעדרות הזדמנויות פוליטיות, חברתיות וכלכליות.

מתוך אתר ויקיפדיה

חברי קהילה נגישה