פעילויות מרפסות וחלונות

פעילויות קהילתיות במרפסות ובחלונות - בהובלת מרכזים קהילתיים בימי קורונה