פעילויות בבתים ובבניינים

פעילויות קהילתיות בבתים ובבניינים - בהובלת מרכזים קהילתיים בימי קורונה