במה אישית

אודות האירוע

מירב שבירו בשיח על מוגבלות ושינוי חברתי. מתוך סדרת אירועי החברה במטה שיועברו בצורה מקוונת
מחוז: מחוז צפון, מחוז חיפה, מחוז מרכז, מחוז ירושלים, מחוז דרום,
סוג אירוע: הצגה,
קהל יעד: הורים, מבוגרים, תצוגה, 2021

במה אישית