הורות עם מוגבלות

אודות האירוע

חוברת המאגדת סיפורים, חוויות ותובנות הוריות של מגוון הורים. בחוברת זו החשיפה היא לנקודת מבט של הורים עם מוגבלות. החוברת תעוצב וניתן להדפיסה לחלוקה למשפחות. מטרתה לעורר מודעות לפן ההורות בחיי הורים עם מוגבלות ובנוסף, לזמן לכל הורה הקורא את החוברת להרהר בהורות שלו וללמוד מחוויות הורים אחרים. מקבץ זה הוא הראשון בסדרת חוברות שיעסקו בנקודות מבט מגוונות על הורות.
מחוז: מחוז ירושלים,
קהל יעד: הורים, תצוגה, 2021
נושאים: צרכים מיוחדים

מיקום : ירושלים - מרכז קהילתי רמות אלון
כתובת : אברהם רקנאטי 6, ירושלים

איש קשר - מרכז קהילתי

שם: ליהי שרוין
הורות עם מוגבלות
מעלה מפה...