מיניות באוכלוסיות המיוחדות

אודות האירוע

תכנית רעים הפועלת במנהל בשתי קבוצות גילאיות שונות שמה לעצמה כנושא מרכזי לפתוח את תחום המיניות, במיוחד באוכלוסיות מיוחדות. התקיימה חשיבה משותפת של ההורים עם צוות המנהל והתגבשה תכנית לבניית סדנה מיוחדת שתועבר בהמשך.
מחוז: מחוז ירושלים,
סוג אירוע: סדנה,
קהל יעד: הורים, תצוגה, 2021

מיקום : ירושלים - מנהל הבקעה רבתי
כתובת : יששכר 3, ירושלים
מיניות באוכלוסיות המיוחדות
מעלה מפה...