שאול הטרקטור מגיע לגן

אודות האירוע

סיפור מיוחד על טרקטור בן 5 וחצי המתאר את היכולת של כל אחד לתת – על אף מגבלותיו. הספר מחזק את החשיבה כי לכל אחד מיומנויות בהן הוא חזק ויכול לסייע למישהו אחר. ומנגד-מלמד את ערך הקבלה והערכה כלפי הנותן, כיצד ניתן לתת וזולת אך גם לדעת לקבל את מה שמעניקים לך. בכל הגנים במועצה נלמד להכיר את שאול ודרכו ע"י סיפור ויצירה ולדבר על היוצאים מהכלל בחברה.
מחוז: מחוז דרום,
קהל יעד: ילדים, תצוגה, 2020
נושאים: צרכים מיוחדים

מיקום : שדות נגב - מרכז קהילתי מ.א שדות נגב
כתובת : שדות נגב, שדות נגב
שאול הטרקטור מגיע לגן
מעלה מפה...