עמית וולפמן

עמית וולפמן

עמית וולפמן

עמית וולפמן

רכזת קהילה נגישה באשדוד


עובדת במחלקת שיקום מוגבלויות של המנהל  לשירותים חברתיים בעיריית אשדוד. מרכזת את קהילה נגישה וגם פעילה בה בעצמי כאימא לסער שהוא אדם על הרצף האוטיסטי. עמית היא פעילה נמרצת לקידום הנגישות באשדוד ובארץ . עמית מקיימת ביחד עם בנה סער הסברות באשדוד ובארץ במסגרת קבוצת המסבירנים שלנו.