קארינה ברצנקו

קארינה ברצנקו

פעילה בסיירת מסבירנים ארצית, ומסבירנית בקהילה נגישה ראש העין. אמא לטומי אדם עם שיתוק מוחין (CP). עובדת בבית ספר בחינוך הרגיל, כמשלבת ילדים עם מוגבלות.

דוגמאות לפעילות בקהילה

בהסברות בבתי הספר, אני מספרת את הסיפור האישי שלי כאמא לטומי, אדם עם שיתוק מוחין.

אני מאפשרת למשתתפים להתנסות בתרגילים ומשימות ייחודיים- הממחישים מצבים אתם מתמודד אדם עם מוגבלות כמו של טומי בני.

ספור ההצלחה בעיניי הוא, שהמורים מדווחים  שהתלמידים הופכים להיות שגרירים אצל הוריהם, והם מעבירים הלאה את החוויות והתובנות ממפגש ההסברה.

"אנשים עם מוגבלות הם שווים בין שווים"

קרינה