סלי טוביאק פרנק

סלי טוביאק פרנק

סלי טוביאק פרנק

סלי טוביאק פרנק

רכזת קהילה נגישה ברחובות


עובדת סוציאלית קהילתית באגף לשירותים חברתיים רחובות. במסגרת תפקידה מרכזת קהילה נגישה מזה כתשע שנים  יחד עם ליאת אבנר שכטר , רכזת צרכים מיוחדים ברשת חוויות.

 

 "שינוי לא יבוא אם אנחנו נחכה לאדם או זמן אחר.
אנחנו האדם שחיכנו לו. אנחנו השינוי שאנחנו  מחפשים"
ב.אובמה