תוכניות נגישות

הנגשת החברה למתנ"סים

שילוט נגיש

המחלקה לנגישות והשתלבות מתכללת את תהליך ההנגשה בחברה למתנ"סים. תהליך ההנגשה כולל הנגשה פיזית והנגשת השירות במרכזים הקהילתיים, הנגשת תוכניות רוחב בחברה, הדרכות והסברות והנגשת מידע.

למידע נוסף על הנגשת החברה למתנסים

קהילה נגישה

'קהילה נגישה' היא תכנית המופעלת ביישובים, שמבוססת על התארגנות מקומית של אנשים עם מוגבלות הפועלים בשותפות עם אנשי מקצוע בקהילה לצורך הגברת הנגישות הפיזית, החברתית והשירותית וכדי לקדם השתלבותם בקהילה.

למידע נוסף על קהילה נגישה

מסבירנים

עמק מבצע הסברה לתלמידים בבתי ספר

קבוצת אנשים עם מוגבלות העוסקת בהסברה והדרכת נגישות לקהלים מגוונים. ההסברה נועדה לפגוש את האדם מעבר למגבלה. הכרות, חשיפה והבנה של התמודדויות של אנשים עם מגבלה, משנה סטראוטיפים ודעות קדומות, יוצרת קבלה חברתית ומקדמת השתלבות בקהילה.

למידע נוסף על תוכנית מסבירנים