רכזי נגישות

על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, חובה על כל מרכז קהילתי למנות רכז נגישות.

תפקידו של רכזי הנגישות במרכז הקהילתי להיות הגורם המתכלל להנגשת המרכז הקהילתי והשירות הניתן בו.

כמו כן, רכז הנגישות צריך לספק מידע לציבור אודות נגישות השירות הציבורי, או נגישות המקום שבו שירות זה ניתן. בפרט, עליו לספק מידע כזה לאנשים עם מוגבלות המעוניינים בו.

בנוסף, עליו לתת ייעוץ והדרכה לגוף שבו הוא פועל, בדבר חובותיו בתחומי הנגישות ומניעת אפליה של אנשים עם מוגבלות.

המחלקה לנגישות והשתלבות הינה הגוף המקצועי בחברה למתנסים שמכשיר את רכזי הנגישות, מבנה תהליכי הנגשה ומקדם את עבודתם בשטח. כמו כן, באמצעות רכזי נגישות מחוזיים המחלקה מספקת תמיכה שותפת ברכזי הנגישות במרכזים הקהילתיים.

אנשי קהילה נגישה ביום הסברת נגישות לעסקים
יישובים

יישובים

34

חברים

חברים

5,000

שנים

שנים

19

סיפורי הצלחה

פתח תקוה:

הוקמה קבוצת תיאטרון רב-נכותית הפועלת בהצלחה. מפיק התיאטרון הינו מתמודד עם מגבלה נפשית ושני השחקנים הדומיננטיים ביותר הם אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.

טמרה:

אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית שולבו בוועדת ההסברה של 'קהילה נגישה' ביישוב והם מקיימים הסברה משותפת בבתי הספר