פברואר יוצא מן הכלל

מיזם "פברואר יוצא מן הכלל", נועד לקדם השתלבות של אנשים עם מוגבלות בקהילה.

במסגרתו יתקיימו מאות רבות של פעילויות שנועדו לעודד שילוב, נגישות, היכרות ושותפות של ילדים, בוגרים ומבוגרים עם מוגבלות בקהילותיהם.

החברה למתנסים פועלת נמרצות מזה שנים לקדם את תפיסת והטמעת נושא הנגישות במרכזים הקהילתיים להתערות אנשים עם מוגבלות בקהילה המקומית, כך שישתתפו בפעילות, ייהנו ממשאבים, יהיו בעלי השפעה במוקדי הכרעה, ויישאו באחריות לאיכות החיים בקהילה, יחד עם כל חברי הקהילה ובאותה מידה.

2020 היא השנה שבה אנחנו פורצים את הגבולות ומקיימים מאות פעילויות משלבות מצפון הארץ ועד דרומה בחודש אחד יוצא מן הכלל.

לברור על אירועים הקרובים לאזור מגוריך ניתן ליצור קשר עם המרכז הקהילתי דרך ה"מתנ"ספון"

מארגן פעילות?

מחפש רעיון?

ילדים בפעילות בארוע פברואר יוצא מן הכלל בבית שמש
תושבים ללא גבולות בואו והשתתפו בארועי פברואר יוצא מן הכלל 2020 בחברה למתנסים