הנגשת החברה למתנ"סים

המחלקה לנגישות מתכללת את תהליך ההנגשה בחברה למתנ"סים. תהליך ההנגשה כולל מספר היבטים:

 • הנגשה פיזית של המרכזים הקהילתיים (במקרים רבים בשיתוף הרשויות המקומיות)
 • הנגשת השירות הניתן על ידי המרכזים הקהילתיים והנגשה של הפעילויות וארועים.
 • הנגשת תוכניות רוחביות המתקיימות ברחבי הארץ באמצעות מטה החברה.
 • הדרכות והסברות לעובדי החברה ונותני השירות מטעמה.
 • הנגשה של המידע הנמסר לציבור אודות ובמסגרת השירותים הניתנים ברכזים הקהילתיים

מטרות התכנית

 • סיוע למטה החברה ולמרכזים הקהילתיים להתמודד עם דרישות חוק הנגישות.
 • הנחלת ידע, הכשרת בעלי תפקידים, ליווי את הדרכת העובדים במתן שירות נגיש, מתן כלים ליישום ולהטמעה והקמת מסגרות לניהול המשימה ולגיוס משאבים.
 • המשתתפים בהכשרות מקבלים כלי עבודה, ידע ואימון, הלכה למעשה, ביישום הוראות חקוקות בתחום הנגישות.

הכלים להטמעה הם:

 1. מינוי ממונה על תחום הנגישות במטה החברה.
 2. הקמת ועדות מטה לנגישות – ועדת הנגישות של החברה בראשות מנכ"ל החברה, ועדת נגישות השירות בראשות סמנכ"ל החברה.
 3. הכשרת ממוני נגישות בתכניות הליבה של מטה החברה, וליווי מקצועי של עבודתם.
 4. הכשרת רכזי הנגישות שמונו בכל אחד מהמרכזים הקהילתיים, והעמקת ידע בהמשך.
 5. הנחיה וליווי מקצועי של רכזי הנגישות ע"י המנחים האזוריים במחוזות.
 6. פיתוח ידע ארגוני בנושא נגישות, כתיבת חומרי הדרכה, ניהול השתלמויות בנושא נגישות.
מרכז קהילתי נגיש לאנשים עם מוגבלות

רכזי נגישות - חוד החנית של הנגשת החברה למתנ"סים

רכזי הנגישות שמונו בכל אחד מהמרכזים הקהילתיים ותוכנית הרוחביות במטה החברה למתנ"סים מהווים את חוד החנית של פעילות ההנגשה בחברה.

תפקידם של רכזי הנגישות במרכז הקהילתי להיות הגורם המתכלל את הנגשת המרכז הקהילתי והשירות הניתן בו. כמו כן, רכז הנגישות צריך לספק מידע לציבור אודות נגישות ולייעץ ולהדריך את גוף שבו הוא פועל, בדבר חובותיו בתחומי הנגישות ומניעת אפליה של אנשים עם מוגבלות.

המחלקה לנגישות והשתלבות הינה הגוף המקצועי בחברה למתנ"סים שמכשיר את רכזי הנגישות, מבנה את נהלי ותהליכי הנגשה ומקדם את עבודתם של רכזי הנגישות בשטח. בכל מחוז קיים מנחה נגישות המלווה את רכזי הנגישות במחוז בעבודתם.

הכירו את רכזי הנגישות שלנו

אדוה כהן
תוכנית נגישות: הנגשת החברה למתנ"סים
תפקיד: רכזי נגישות
רכזת נגישות ומנהלת תחום אוכלוסיות מיוחדות ברשת המתנ"סים קריית ביאליק.
הכר את אדוה כהן »
תוכנית נגישות: הנגשת החברה למתנ"סים
תפקיד: רכזי נגישות
אשכול רכז נגישות במתנ"ס בית קנדה, פועל רבות למען נושא הנגישות בעיר.
הכר את אשכול לוי »
תוכנית נגישות: הנגשת החברה למתנ"סים, קהילה נגישה, מסבירנים
תפקיד: רכזי נגישות, מסבירנים
רכזת נגישות. מסבירנית ארצית, רכזת תכנית מנדלה ומנחה בתכנית אבן דרך. אני אישה עם מגבלה פיזית ומתניידת באמצעות כיסא גלגלים.

הכר את זוהרה חטיב »