מיזמים חברתיים

תוכנית אב"ן דרך

ספורט ותזונה בריאה

קידום אורח חיים בריא בקרב אנשים עם מוגבלות, תוך שילובם בקהילה.

לפרטים נוספים על תוכנית אב"ן דרך

גלגלים

אוטובוס

תוכנית המכשירה אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית להתניידות עצמאית בתחבורה ציבורית, על מנת להגביר את עצמאותם, האוטונומיה שלהם ולשפר את יכולתם להתנהל במרחב הציבורי.

לפרטים נוספים על תוכנית גלגלים