אדוה כהן
תוכנית נגישות: הנגשת החברה למתנ"סים
תפקיד: רכזי נגישות
רכזת נגישות ומנהלת תחום אוכלוסיות מיוחדות ברשת המתנ"סים קריית ביאליק.
הכר את אדוה כהן »