קרינה
תוכנית נגישות: קהילה נגישה, מסבירנים
תפקיד: מסבירנים
פעילה בסיירת מסבירנים ארצית, ומסבירנית בקהילה נגישה ראש העין. אמא לטומי אדם עם שיתוק מוחין (CP).
הכר את קארינה ברצנקו »