עמית וולפמן
תוכנית נגישות: קהילה נגישה, מסבירנים
תפקיד: רכזי קהילה נגישה
רכזת קהילה נגישה באשדוד ופעילה בה גם כאם לסער בחור על הספרטקום האוטיסטי. פועלת רבות לקידום הנגישות באשדוד. ומסבירנית ארצית יחד עם בנה סער.
הכר את עמית וולפמן »